Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Den Nationale Henvisningsformidling logo

Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF)pilSupportpilDNHF Hotfix notes for Produktion

DNHF Hotfix notes for Produktion

 

Nedenstående hotfix note indeholder en liste over de rettelser, der er indeholdt i DNHF v1.0.0.92, som lægges på DNHF Produktion den 12.01.2021 kl. 18.00 – 19.00.

Identifier Beskrivlse Uddybende forklaring
DKDNHF-921 SorDescendantsFromNode_TVF skal optimeres
Fejlen består i, at funktionen, som udsøger SOR enheder og specialer på indlog-ningstidspunktet for CVR nummer, er for langsom, når der er tale om en stor orga-nisation.
 
Dette har som sideeffekt skabt problemer med indlogning for afregnings-kontrollanter, som logger ind på regionalt niveau.
 
Løsningen er en optimering af udsøgningen.
 
Denne optimering formodes, at løses afregningskontrollanternes problemer med inlog (DKDNHF-913 og DKDNHF-918).
DKDNHF-903 Fejl i parser ved parsning af type i VANSenvelope hvor dokumentdata er foranstillet med mellemrum.
Problem oprettet på baggrund af en indmeldt sag fra Region H (DKDNHF-897) omrking manglende kvittering på XREF15.
 
I den forbindelse blev der identificeret følgende fejl. I den konkrete sag går den pågældende kvittering tabt, fordi DNHF ikke sender kvitteringer på kvitteringer og afviser kvitteringen, fordi der er en fejl i DNHFs parser.
 
Den kan ikke finde typen på XML dokumenter, som er indlejret i i en VANSEnvelope, hvis den indlejrede besked har mellemrum foran xml'en.
 
Rettelsen består i at fjerne evt. mellemrum før og efter beskeden inden behand-ling i parseren.
DKDNHF-890 Thisted kommune. Fysioterapeut kan ikke hente henvisninger - mangler lokationsnr
Før rettelsen skulle brugerens indlogningsenhed være tilknyttet et lokationsnummer for at brugeren kunne hente en henvisning.
 
Med rettelsen kan en bruger på indlogningsenheden (ou) hente henvisninger, hvis DNHF er angivet som fagsystem – så nu kan der hentes til dette uden at ou har lokationsnummer.
 
Hvis brugeren på indlogningsenheden (ou) har angivet at DNHF er fagsystem, så kan der nu hentes til dette selvom at ou har lokationsnummer. I dette tilfælde vil lokationsnummeret blive ignoreret da, man har angivet at DNHF er fagsystem.
 
Henvisningen vil i begge tilfælde IKKE blive udsendt til VANS (eller filsystem) - der vil blive produceret en normal log række i databus_outbound_vans_log.
 
Den kan genkendes ved at kolonnen med lokationsnummeret vil være tomt.
DKDNHF-889 Henvisninger på adressebeskyttede - kan kun vælge Kbh-kommune
Fejlen bestod i at henvisninger på adressebeskyttede kun kunne vælge KBH-kom-mune.
Rettelsen tillader at patientens kommune er ukendt – i så fald kan brugeren selv vælge blandt alle kommuner
DKDNHF-860
Manglende henvisningsoverførsel Fejlen består i at DNHF ikke kan parse en konkret henvisning, da parseren ikke kan læse tegnet ’ . Løsningen består i at lade mapperen ændre ’ til * i edifact mapperen – ligesom DNHF gør for andre ukurante tegn.
DKDNHF-845 EDIFACT beskeder fra GUI (REF08,10 og 12) kan ikke udskifte modtager
Fejlen består i, at detaljerede oplysninger (navn, ydernummer, shak nr etc.) ikke kan indsættes i EDIFACT formatet (REF08, 10 og 12) på udgående beskeder pga. parserfejl.
Dette er rettet, således det nu er muligt.
DKDNHF-818 DNHF Angiver at websiden er på engelsk Når brugere har aktiveret oversættelse af websider fremkommer f.eks. teksten ”Hentet 1. Bande” fremfor ”Hentet 1. gang” i henvisningsoversigten. Med rettel-sen oversættes der ikke automatisk til engelsk.
DKDNHF-792 IE cache issues Internet Explore kan finde på at cache http requests, hvis ikke der findes en hea-der med informationen EXPIRES = 0 Rettelsen er at denne header nu er tilføjet alle requests fra GUI.
DKDNHF-179
BRS melder om manglende reference i input data CGI har øget transaktionstiden på BRS eksporten fra 5 min. til 8 timer for at den skal nå at aflevere alle de registreringer, som har hobet sig op i den tid, hvor job-bet har været slået fra. Denne rettelse af transaktionstid formodes også at løses DKDNHF-113

 

Nedenstående hotfix note indeholder en liste over de rettelser, der er indeholdt i DNHF v1.0.0.91-6, som lægges på DNHF Produktion den 3.12.2020 kl. 18.00 – 19.00. 

Identifier Beskrivlse  Uddybende forklaring
DKDNHF-204 CPR adresse parsning for hjem-løse og udrejste Ved opslag i CPR registeret forventer DNHF at få en adresse med tilbage, men der er undtagleser, hvor der ikke findes en adresse. De sidste to kendte undtagleser tilføjes nu, så også opslag for sådanne CPR-nr. kan gennemføres.
DKDNHF-532 ROI for lang med '-' Feltet ROI bliver i nogle tilfælde for lang for henvisninger, som opret-tes i DNHF GUI og det kan give indlæsningsproblemer i modtagende system. Løsningen er at fjerne indsatte ’-’ tegn. 
DKDNHF-500 Når brugere logger ind kan de ikke vælge en-hed=institutionsniveau i SOR Bruger kan kun logge ind på ORG niveau, ikke på INST niveau. Efter dialog med SDS udvides det, så bruger også kan logge ind på INST inveau. 
DKDNHF-617 Kommune CVR må ikke genken-des som yder Der er lavet en kodeliste af SOR datatypes, så vi kan tvinge enheder over i ikke-yder (login mæssigt) såfremt datatypen på owner niveau ligger i denne kodeliste. Det sikre, at f.eks. fysioterapeuter i kommu-nerne kan logge ind og hente henvisninger. 
DKDNHF-434 Fejl i historik visning for importe-ret data
Efter datamigreringen  fremstår hentede henvisninger i historikken  som hentet af henviser, ikke behandler. Det rettes med afvikling af et rettelsesscript, som afvikles i servicevinduet. 
DNHF ikke har modtaget navnet på hentende organisation fra REF-HOST, kun lokationsnummer. DNHF udleder navnet af SOR så godt som muligt.

 

 

 


Senest opdateret 20-01-2021
Den Nationale HenvisningsformidlingTilgængelighedserklæring