Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT |
Den Nationale Henvisningsformidling logo

Om DNHF

DNHF er et nationalt projekt, som vil erstatte Henvisningshotellet (REFHOST) i Q4 2020.

Formålet med implemeteringen af Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF) er at understøtte borgerens frie valg af behandler i Danmark. 

Hvad er DNHF

DNHF distribuerer henvisninger og bilag mellem regioner, stat og kommuner i sundhedsvæsenet, hvor autoriserede læger i Danmark vil kunne henvise til og mellem primær- og sekundærsektoren.
 
Helt konkret fremsendes henvisninger via DNHF til en behandler i praksissektoren (speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter og psykologer), hospitalsafdeling m.fl., som elektronisk har mulighed for at hente og/eller modtage henvisninger.

Henvisninger opbevares midlertidigt på DNHF

Henvisningsformidlingen er som en ”en postcentral”, hvor henvisningerne distribueres og midlertidigt opbevares, indtil der ikke længere er et formål med opbevaringen, og herefter bliver henvisningerne slettet fra DNHF.

DNHF er ikke et journalføringssystem

Der er I DNHF udviklet et henvisningsmodul, der kan anvendes af de instanser, der ikke har mulighed for at oprette eller modtage/hente en henvisning i eget journalsystem. 

Du har ansvaret for at printe den henvisning, du har oprettet på DNHF, sådan at henvisningen kan blive journalført i patientens journal. Det samme gør sig gældende, hvis du skal printe en henvisning i forbindelse med at du skal udføre en behandling på en patient. 

 
Det påhviler således de enkelte behandlere at journalføre de henvisninger, som anvendes ved en aktuel behandling i patientjournalen, jf. journalføringsbekendtgørelsen §§ 15-17.
 
Den Nationale Henvisningsformidling er ikke et journalføringssystem. 

Senest opdateret 20-11-2020
Den Nationale HenvisningsformidlingTilgængelighedserklæring